Phật Di Lạc vàng đừng bột đá may mắn như ý Hồng Kông Y094

2.640.000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện: Phật Di lạc bột đá mạ vàng non (tại Việt Nam). + Kích thước (dài x rộng x cao): 30cm x 18cm x 38cm + Khối lượng: 3kg + Ý nghĩa: biểu tượng của sự vui vẻ, an lạc như ý, ban phước nạp tài, trường thọ

Phật Di lạc vàng bột đá ngồi viên mãn may mắn Hồng Kông Y093

2.805.000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện: Phật di lạc bột đá mạ vàng non (tại Việt Nam). + Kích thước (dài x rộng x cao): 25cm x 23cm x 28.5cm + Khối lượng: 3.4kg + Ý nghĩa: biểu tượng của sự vui vẻ, an lạc như ý, ban phước nạp tài. + Cách

Phật Di lặc vàng bột đá nằm an nhàn may mắn Hồng Kông Y091

4.620.000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện: Tượng Phật Di lạc ngồi cầm nén vàng, bột đá mạ vàng non (tại Việt Nam). + Kích thước (dài x rộng x cao): 47cm x 35cm x 31cm + Khối lượng: 8kg + Ý nghĩa: Biểu tượng của sự an nhàn, vui vẻ, tránh dữ đón

Phạt Di lặc nằm bột đá nhỏ tránh dữ đón lành Hồng Kông E320

788.000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện: Tượng Phật Di lạc ngồi cầm nén vàng, bột đá mạ vàng non (tại Việt Nam). + Kích thước (dài x rộng x cao): 10.5cm x 6.5cm x 6cm + Khối lượng: 400g + Ý nghĩa: Biểu tượng của sự an nhàn, vui vẻ, tránh dữ đón

Trụ đá quý thạch anh đen công danh thăng tiến Nam Mỹ DT131-304

304.000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện: Trụ hình tháp đá thạch anh đen (đá hắc ngà), Nam Mỹ. + Kích thước (dài x rộng x cao): 2.8cm x 2.8cm x 9.5cm + Khối lượng: 93g + Ý nghĩa: biểu tượng của công việc vững chắc, trụ vững, thăng tiến, đi lên. + Cách

Vật Phẩm May Mắn – Trang Sức May Mắn – Đá Quý May Mắn