Phật Di lạc vàng bột đá tài vận may mắn Hồng Kông Y101

4.290.000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện: Phật Di lạc bột đá mạ vàng non (tại Việt Nam). + Kích thước (dài x rộng x cao): 38cm x 25cm x 45cm + Khối lượng: 4.5kg + Ý nghĩa: mang phước nhập gia, gia đình vui vẻ,hạnh phúc, may mắn về tài lộc. + Cách

Phật Di lạc vàng bột đá đế gỗ may mắn tài lộc Hồng Kông Y100

2.970.000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện: Phật di lạc bột đá mạ vàng non (tại Việt Nam). + Kích thước (dài x rộng x cao): 35cm x 34.5cm x 18.5cm + Khối lượng: 3.8kg + Ý nghĩa: mang phước nhập gia, gia đình vui vẻ,hạnh phúc, may mắn về tài lộc. + Cách

Phật di lạc vàng bột đá rước tài phước tới Hồng Kông Y098

4.125.000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện: Phật di lạc bột đá mạ vàng non (tại Việt Nam). + Kích thước (dài x rộng x cao): 42cm x 23cm x 58cm + Khối lượng: 6kg + Ý nghĩa: biểu tượng của sự vui vẻ, an lạc như ý, ban phước nạp tài. + Cách

Phật di lạc kéo bắp cải bột đá hạnh phúc may mắn Hồng Kông Y097

3.465.000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện: Phật di lạc bột đá mạ vàng non (tại Việt Nam). + Kích thước (dài x rộng x cao): 47cm x 17cm x34cm + Khối lượng: 4.5 kg + Ý nghĩa: mang lại niềm vui, hạnh phúc, sự bình an cho gia đạo. + Cách sử dụng:

Phật Di Lặc bột đá mạ vàng bình an may mắn Hồng Kông Y096

4.125.000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện: Phật di lạc bột đá mạ vàng non (tại Việt Nam). + Kích thước (dài x rộng x cao): 23cm x 43cm x 47cm + Khối lượng: 6kg + Ý nghĩa: biểu tượng của sự vui vẻ, an lạc như ý, ban phước nạp tài. + Cách

Vật Phẩm May Mắn – Trang Sức May Mắn – Đá Quý May Mắn